client denied by server configuration phpmyadmin hatası ve cozumu


client denied by server configuration: /usr/share/phpMyAdmin

phpmyadmin kurulumundan sonra belirttigimiz gibi “client denied by server configuration: /usr/share/phpMyAdmin” şeklinde bir hata alabilrisiniz.  http://ipadresiniz/phpmyadmin  şeklinde tarayıcı üzerinden erişim saglamak istediginizde ekranda ise “Forbidden You don’t have permission to access /phpMyAdmin/ on this server.”  şeklinde bir hata alabilrisiniz. Bunun çözümü için phpmyadmin config dosyasını düzenlemeniz gerekiyor.

 

 

nano /etc/httpd/conf.d/phpMyAdmin.conf

Config dosyasını açtıktan sonra içerigini komple silip aşagıdaki gibi güncellemeniz gerekiyor. Her ihtimale karsı config dosyasını yedeklemeden işlem yapmayınız.

 

# phpMyAdmin – Web based MySQL browser written in php
#
# Allows only localhost by default
#
# But allowing phpMyAdmin to anyone other than localhost should be considered
# dangerous unless properly secured by SSL

Alias /phpMyAdmin /usr/share/phpMyAdmin
Alias /phpmyadmin /usr/share/phpMyAdmin

<Directory /usr/share/phpMyAdmin/>
AddDefaultCharset UTF-8
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
DirectoryIndex index.php
AllowOverride all
Require all granted

</Directory>

client denied by server configuration phpmyadmin hatası ve cozumu

log in

reset password

Back to
log in
Choose A Format
Gif
GIF format